Über uns

 

The photos on the website are the property of the company: Amelia Fashion J.M. Prus S.C. The use and copying of the photos is possible only with the consent of the owners of Amelia Fashion.

Zdjęcia umieszczone na stronie są własnością firmy: Amelia Fashion J.M. Prus spółka cywilna, korzystanie i kopiowanie zdjęć jest możliwe tylko za zgodą właścicieli firmy Amelia Fashion.PFR
Polski Fundusz Rozwoju
Firma Amelia Fashion J.M. Prus spółka cywilna uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.